Venujte nám 2% z vašej dane

    Vedenie školy ďakuje všetkým, ktorí venovali Občianskemu združeniu Rodičia a priatelia ZŠ s MŠ Čadca – Podzávoz 2% z dane v roku 2016 v celkovej sume
1 708,10 eur.
Za tieto finančné prostriedky boli zakúpené učebné pomôcky pre žiakov: pracovné zošity Príprava na Testovanie 9 zo SJL, učebnice nemeckého jazyka „WIR“ pre 7. ročník, učebnice „Matematika“ pre 5 ročník, nábytok do školskej knižnice, knihy do školskej knižnice, notebook s príslušenstvom k interaktívnej tabuli.

Zároveň ďakujeme rodičom a sympatizantom školy, ktorí venujú

2% z dane za rok 2017

    Občianskemu združeniu Rodičia a priatelia ZŠ s MŠ Čadca – Podzávoz, ktorého cieľom je spolupracovať s pedagogickými pracovníkmi pri výchove a vzdelávaní detí Základnej školy s materskou školou Čadca – Podzávoz.

Údaje o prijímateľovi:
Obchodné meno (názov):
Občianske združenie Rodičia a priatelia ZŠ s MŠ Čadca - Podzávoz
Sídlo: ZŠ s MŠ, Podzávoz 2739, 022 01 Čadca
IČO: 37911384
Právna forma: občianske združenie

Účet: 7746853001/5600 

MYSLIME SPOLU NA DETI Tlačivá:
Vyhlasenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani príjmov v znení neskoršých predpisov pdf_2.png
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účelyvyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane fyzických  osoby pdf_2.png
Poučenie k vyhláseniu o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane za zdaňovacie obdobie 2017pdf_2.png


 
zs_podzávoz © 2011