Logo školy
 

Zmena webového sídla školy

*24.12.2020*
oznam3.jpg Vážení návštevníci našich webových stránok.
V súvislosti s ukončením zmluvy na projekt INFOVEK 2 medzi MŠVVaŠ SR a spoločnosťou Slovak Telekom, a.s., budú taktiež ukončené doterajšie webové služby. To znamená, že o niekoľko dní sa ukončí prístup k webovým stránkam na webovom sídle (doméne) "www.zspodzavozca.edu.sk".
Nové webové sídlo bude súčasťou portálu EduPage.org, ktorý škola používa v rámci elektronickej triednej knihy a internetovej žiackej knižky.

    Nové informácie už budú sprístupňované na webovom sídle (doméne)  „https://zspodzavoz.edupage.org“.

        Staré webové sidlo ZŠ s MŠ je tu.

        Nové webové sídlo je tu.
       
        Nové webové sídlo je tu.


                                             
 


 
zs_podzávoz © 2011