Názov školy: Základná škola s materskou školou
Adresa školy: Podzávoz 2739, 022 01 Čadca
Telefón školy / Fax: 041 / 4334172
E-mail školy: skola@zspodzavozca.edu.sk
www sídlo školy: www.zspodzavozca.edu.sk
Riaditeľka školy: Ing. Eva Gurová
   E-mail: riaditel@zspodzavozca.edu.sk
   Služobný mobil: 0915822305
Materská škola:
   Telefón: 041 / 4334183
   E-mail: mspodzavozca@post.sk
Zástupkyňa RŠ - ZŠ: Mgr. Milada Bučková
   Telefón: 041/4334172
   E-mail: skola@zspodzavozca.edu.sk
Ekonómka školy: Mgr. Alena Hujová
   Telefón / Fax: 041 / 4334172
   E-mail: ekonom@zspodzavozca.edu.sk

  


 
zs_podzávoz © 2011