Dátum Podujatie, akcia
Školský rok 2018/2019
OKTÓBER 2018
30.10.- 2.11.Jesenné prázdniny
26.10.Halloween - ANJ 5. - 7. ročník
25.10.Beseda s P.S.Behúňovou
24.10.Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnive
23.10.Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnive
22.10.Deň voľby povolania, 9. ročník
16.10.Svetový deň výživy, relácia do školského rozhlasu
15.10.Záložka do knihy spája školy, ZŠ s MŠ Česká Ves
12.10.TESCO projekt
11.10.Turistická vychádzka do Milošovej - ŠKD
októberVlastná literárna tvorba v 4. ročníku
10.10.Krásy Kysúc, exkurzia žiakov 9. ročníka
9.10.Šarkaniáda
SEPTEMBER 2018
27.09.Svetový deň srdca
25.09.Európsky deň jazykov
24.09.Svetový deň mlieka v školách
21.09.Medzinárodný deň mieru
20.09.Beseda v 7.ročníku (dospievanie)
do 10.09.Vydať vzdelávacie poukazy
09.09.Pamätný deň holokaustu
04.09.Slávnostné otvorenie školského roka
03.09.Slávnostné otvorenie školského roka
  
zs_podzávoz © 2011