Dátum Podujatie, akcia
Školský rok 2017/2018
JANUÁR 2018
30.01EXPO-kariera, DK Čadca, 9. ročník
29.01.Klasifikačná porada za 1. polrok
15.01.Svetový deň armády
DECEMBER 2017
22.12.Vianočná besiedka
decemberNakreslí si Betlehem - výtvarná súťaž
14.12.OGEO, školské kolo, 5 .- 9. ročník
14. a 15.12.Pytagoriáda, školské kolo
14.12.Vianoce a deti - výtvarná súťaž
13.12.Vianočné plávanie
11.12.Netradičné pohybové hry
07.12.Krajká súťaž v Martine - streľba zo vzduchovky, ml. žiaci
06.12.Šalianský Maťko, školské kolo, 2. a 3. ročník
06.12.Vítanie Mikuláša a rozsvietenie vianočného stromčeka
NOVEMBER 2017
Divadelné predstavenie pre deti z MŠ, divadelný krúžok ZŠ
Finančná gramotnosť - výroba pokladničiek
Protidrogová tématika - výtvarná súťaž
30.11.Technická olympiáda, okresné kolo
30.11.Detský čin roka - detská porota
Školské kolo Šaliansky Maťko
Zasadnutie školského parlamentu
24.11.Okresné kolo v streľbe zo VzPu
22.11.Testovanie 5
20.11.Medzinárodný deň bez fajčenia
20.11.Protidrogová relácia v šk. rozhlase
19.11.Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí
16.11.Deň boja za Slobodu a demokráciu, relácia v šk. rozhlase
16.11.Imatrikulácia 1. ročník
15.11.Triedne ZRP3
13.11.Hodnotiaca PR za 1. štvrťrok
13.11.Na svete nie si sám, beseda - 2. - 4. ročník
13.11.Medzinárodný deň nevidiacich
08.11. Technická olympiáda, školské kolo
OKTÓBER 2017
do 31.10.Záložka do knihy spája školy
23.10.Najvýznamnejšie podujatie školskej knižnice
19.10.Deň voľby povolania - 9. ročník
16.10.Exkurzia - Kremnica, 7.A, 7.B
16.10.Svetový deň výživy - relácia do rozhlasu
16. - 20.10.Plavecký výcvik - 4. ročník
SEPTEMBER 2017
25.09.Európsky deň jazykov
do 10.09.Vydať vzdelávacie poukazy
04.09.Slávnostné otvorenie školského roka
  
zs_podzávoz © 2011