Dátum Podujatie, akcia
Školský rok 2017/2018
MÁJ, JÚN 2018
29.06.Slávnostné ukončenie školského roka
27.06.Zájazd žiakov do Bratislavy
26.06.Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu
22.06.Pedagogická rada
15.06.Deň otcov
do 15.06.Zber papiera
05.06.Svetový deň životného prostredia
01.06.Deň športu, MDD
Kysucká maratónska štafeta
25.05.Strelecká súťaž
23.05.Slávnostná akadémia pre rodičov
MAREC 2018
28.03.Moja rodná Čadca, zábavno-vedomostná súťaž
27.03.Koncert , Čekovský, 1. - 9. ročník, DK Čadca
23.03.Exkurzia SJL, DEJ pre žiakov 5. ročníka, Martin
23.03.Veľkonočné trhy
22.03.Deň otvorených dverí, Deň vod
21.03.Testovanie T9
19.03.Básne o zvieratách, 1. - 4. ročník
16.03.Rozprávková noc v škole
16.03.Skús pokus - chemická súťaž
14.03.Okresné kolo Pytagoriády, 6. - 5. ročník
13.03.Okresné kolo Pytagoriády, 3. - 5. ročník
13.03.III. ročník zimných hier o pohár primátora Čadce
12.03.Projekt Zdravý chrbátik, 1. - 3. ročník
11.03.Výtvarná súťaž - poľovníctvo
09.03.Návšteva Kysuckej knižnice, 2. ročník
09.03.Plavecká štafeta, 4. - 9. ročník
09.03.Rozvoj interpersonálnych vzťahov v triede ako v skupine
02.03.Audiovizuálna prezentácia, 2.ročník
02.03.Bezpečnosť na ceste
Chemický kaleidoskop
Netradičné čítanie s prvákmi
Kysucká knižnica, 2. ročník
02.03.Literárny kvíz, 3. a 4. ročník
FEBRUÁR 2018
27.02.Umenie zblízka
27.02.List, školské kolo, 5., 7. a 8. ročník
26.02.Ilustrujem svoju obľubenú knižku, kysucká knižnica
15. - 27.02.Chemický kaleidoskop
16. - 22.02.Medzinárodný týždeň priateľstva
15.02.Šalianský Maťko, krajské kolo
14.02.Hviezdoslavov Kubín, obvodné kolo
14.02.Krása slova, obvodné kolo
14.02.Sviatok svätého Valentína
13.02.Krajina komiksu, Galéria Čadca
13.02.Karneval 1. - 4. ročník
08.02.Deň pre bezpečnejší internet
07.02.Valentínsky deň KERIC, aktivity s dobrovoľníčkami
06.02.Svetový deň bez mobilu
06.02.GEO olympiáda, okresné kolo
05. - 16.02.Európsky strom roka
JANUÁR 2018
30.01EXPO-kariera, DK Čadca, 9. ročník
29.01.Klasifikačná porada za 1. polrok
15.01.Svetový deň armády
DECEMBER 2017
22.12.Vianočná besiedka
decemberNakreslí si Betlehem - výtvarná súťaž
14.12.OGEO, školské kolo, 5 .- 9. ročník
14. a 15.12.Pytagoriáda, školské kolo
14.12.Vianoce a deti - výtvarná súťaž
13.12.Vianočné plávanie
11.12.Netradičné pohybové hry
07.12.Krajká súťaž v Martine - streľba zo vzduchovky, ml. žiaci
06.12.Šalianský Maťko, školské kolo, 2. a 3. ročník
06.12.Vítanie Mikuláša a rozsvietenie vianočného stromčeka
NOVEMBER 2017
Divadelné predstavenie pre deti z MŠ, divadelný krúžok ZŠ
Finančná gramotnosť - výroba pokladničiek
Protidrogová tématika - výtvarná súťaž
30.11.Technická olympiáda, okresné kolo
30.11.Detský čin roka - detská porota
Školské kolo Šaliansky Maťko
Zasadnutie školského parlamentu
24.11.Okresné kolo v streľbe zo VzPu
22.11.Testovanie 5
20.11.Medzinárodný deň bez fajčenia
20.11.Protidrogová relácia v šk. rozhlase
19.11.Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí
16.11.Deň boja za Slobodu a demokráciu, relácia v šk. rozhlase
16.11.Imatrikulácia 1. ročník
15.11.Triedne ZRP3
13.11.Hodnotiaca PR za 1. štvrťrok
13.11.Na svete nie si sám, beseda - 2. - 4. ročník
13.11.Medzinárodný deň nevidiacich
08.11. Technická olympiáda, školské kolo
OKTÓBER 2017
do 31.10.Záložka do knihy spája školy
23.10.Najvýznamnejšie podujatie školskej knižnice
19.10.Deň voľby povolania - 9. ročník
16.10.Exkurzia - Kremnica, 7.A, 7.B
16.10.Svetový deň výživy - relácia do rozhlasu
16. - 20.10.Plavecký výcvik - 4. ročník
SEPTEMBER 2017
25.09.Európsky deň jazykov
do 10.09.Vydať vzdelávacie poukazy
04.09.Slávnostné otvorenie školského roka
  
zs_podzávoz © 2011