Dátum Podujatie, akcia
Školský rok 2017/2018
MAREC 2018
28.03.Moja rodná Čadca, zábavno-vedomostná súťaž
27.03.Koncert , Čekovský, 1. - 9. ročník, DK Čadca
23.03.Exkurzia SJL, DEJ pre žiakov 5. ročníka, Martin
23.03.Veľkonočné trhy
22.03.Deň otvorených dverí, Deň vod
21.03.Testovanie T9
19.03.Básne o zvieratách, 1. - 4. ročník
16.03.Rozprávková noc v škole
16.03.Skús pokus - chemická súťaž
14.03.Okresné kolo Pytagoriády, 6. - 5. ročník
13.03.Okresné kolo Pytagoriády, 3. - 5. ročník
13.03.III. ročník zimných hier o pohár primátora Čadce
12.03.Projekt Zdravý chrbátik, 1. - 3. ročník
11.03.Výtvarná súťaž - poľovníctvo
09.03.Návšteva Kysuckej knižnice, 2. ročník
09.03.Plavecká štafeta, 4. - 9. ročník
09.03.Rozvoj interpersonálnych vzťahov v triede ako v skupine
02.03.Audiovizuálna prezentácia, 2.ročník
02.03.Bezpečnosť na ceste
Chemický kaleidoskop
Netradičné čítanie s prvákmi
Kysucká knižnica, 2. ročník
02.03.Literárny kvíz, 3. a 4. ročník
FEBRUÁR 2018
27.02.Umenie zblízka
27.02.List, školské kolo, 5., 7. a 8. ročník
26.02.Ilustrujem svoju obľubenú knižku, kysucká knižnica
15. - 27.02.Chemický kaleidoskop
16. - 22.02.Medzinárodný týždeň priateľstva
15.02.Šalianský Maťko, krajské kolo
14.02.Hviezdoslavov Kubín, obvodné kolo
14.02.Krása slova, obvodné kolo
14.02.Sviatok svätého Valentína
13.02.Krajina komiksu, Galéria Čadca
13.02.Karneval 1. - 4. ročník
08.02.Deň pre bezpečnejší internet
07.02.Valentínsky deň KERIC, aktivity s dobrovoľníčkami
06.02.Svetový deň bez mobilu
06.02.GEO olympiáda, okresné kolo
05. - 16.02.Európsky strom roka
JANUÁR 2018
30.01EXPO-kariera, DK Čadca, 9. ročník
29.01.Klasifikačná porada za 1. polrok
15.01.Svetový deň armády
DECEMBER 2017
22.12.Vianočná besiedka
decemberNakreslí si Betlehem - výtvarná súťaž
14.12.OGEO, školské kolo, 5 .- 9. ročník
14. a 15.12.Pytagoriáda, školské kolo
14.12.Vianoce a deti - výtvarná súťaž
13.12.Vianočné plávanie
11.12.Netradičné pohybové hry
07.12.Krajká súťaž v Martine - streľba zo vzduchovky, ml. žiaci
06.12.Šalianský Maťko, školské kolo, 2. a 3. ročník
06.12.Vítanie Mikuláša a rozsvietenie vianočného stromčeka
NOVEMBER 2017
Divadelné predstavenie pre deti z MŠ, divadelný krúžok ZŠ
Finančná gramotnosť - výroba pokladničiek
Protidrogová tématika - výtvarná súťaž
30.11.Technická olympiáda, okresné kolo
30.11.Detský čin roka - detská porota
Školské kolo Šaliansky Maťko
Zasadnutie školského parlamentu
24.11.Okresné kolo v streľbe zo VzPu
22.11.Testovanie 5
20.11.Medzinárodný deň bez fajčenia
20.11.Protidrogová relácia v šk. rozhlase
19.11.Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí
16.11.Deň boja za Slobodu a demokráciu, relácia v šk. rozhlase
16.11.Imatrikulácia 1. ročník
15.11.Triedne ZRP3
13.11.Hodnotiaca PR za 1. štvrťrok
13.11.Na svete nie si sám, beseda - 2. - 4. ročník
13.11.Medzinárodný deň nevidiacich
08.11. Technická olympiáda, školské kolo
OKTÓBER 2017
do 31.10.Záložka do knihy spája školy
23.10.Najvýznamnejšie podujatie školskej knižnice
19.10.Deň voľby povolania - 9. ročník
16.10.Exkurzia - Kremnica, 7.A, 7.B
16.10.Svetový deň výživy - relácia do rozhlasu
16. - 20.10.Plavecký výcvik - 4. ročník
SEPTEMBER 2017
25.09.Európsky deň jazykov
do 10.09.Vydať vzdelávacie poukazy
04.09.Slávnostné otvorenie školského roka
  
zs_podzávoz © 2011