Záujmová činnosť na škole v školskom roku 2018/2019

Názov krúžku Vedúci Miesto, čas Počet žiakov
Divadelný PaedDr. I. Kullová Matisková Knižnica, štvrtok,
13:30 - 15:30 hod
12
Strelecký Mgr. T. Dikoš Telocvičňa, piatok, 13:30 - 15:30 hod 12
Vybíjaná Mgr. S. Kotyrová Telocvičňa, streda, štvrtok,
13:30 - 15:30 hod
28
Maškrtníček 1.- 6.roč. Mgr. A. Labajová Školska kuchynka, piatok, 12:45 - 14:45 15
Anglický jazyk
pre I. ročník
p. Čamborová trieda 2.A, pondelok,
11:15 - 13:15 hod

11
MatematickýPaedDr. M. IvankoTrieda 9.A, utorok, štvrtok,
13:30 - 15:30 hod
29
Krúžok slovenského jazykaPaedDr. I. Kullová MatiskováTrieda 8.A, streda,
13:30 - 15:30 hod
21

  


 
zs_podzávoz © 2011