Záujmová činnosť na škole v školskom roku 2017/2018

Názov krúžku Vedúci Miesto, čas Počet žiakov
Divadelný PaedDr. I. Kullová Matisková Knižnica, streda,
13:30 - 15:30 hod
13
Strelecký Mgr. T. Dikoš Telocvičňa, piatok, 13:30 - 15:30 hod 16
Vybíjaná Mgr. S. Kotyrová Telocvičňa, štvrtok, 13:30 - 15:30 hod 23
Maškrtníček 1.- 6.roč. Mgr. A. Labajová Školska kuchynka, piatok, 12:45 - 14:45 19
Anglický jazyk
pre I. a II. ročník
p. Čamborová Knižnica, pondelok,
11:15 - 13:00 hod
II.B, utorok, 12:10 - 14:00 hod
prváci: 13
druháci: 10
Športovo - pohybové hry Mgr.A. Labajová Telocvičňa, pondelok,
12:30- 14:30 hod
20
ŠportovýPaedDr. I. Kullová MatiskováTelocvičňa, piatok,
13:30 - 15:30 hod
15
Matematika hrouMgr. V. IvankováTrieda 9.A, štvrtok,
13:30 - 15:30 hod
17
TenisMgr. N. KubíkováTelocvičňa, utorok,
13:30 - 15:30 hod
9
Slovenčina hrouMgr. E. SačkováTrieda 9.B, streda,
13:30 - 15:30 hod
15

  


 
zs_podzávoz © 2011