Riaditeľstvo Základnej školy s MŠ, Podzávoz 2739, 022 01 Čadca  prijme:

1.     Učiteľa/ku pre primárne vzdelávanie na plný úväzok s nástupom od 01.09.2018.
Pracovný pomer na určitú dobu.

2.     Asistenta/ku učiteľa v materskej škole na polovičný úväzok s nástupom od 01.09.2018. Pracovný pomer na určitú dobu.

Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas na spracovanie osobných údajov  zmysle zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 Požadované doklady zasielajte do 31.7.2018 na adresu školy:
 ZŠ s MŠ Podzávoz 2739, 02201 Čadca, alebo email: pam@skolapodzavoz.sk.
zs_podzávoz © 2011