Riaditeľstvo Základnej školy s MŠ, Podzávoz 2739, 022 01 Čadca  prijme:

učiteľku/ učiteľa na vyučovanie predmetu fyzika a technika na plný úväzok s nástupom od 12.02.2018 – zastupovanie počas PN.
Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas na spracovanie osobných údajov.

Požadované doklady zasielajte na adresu školy:
ZŠ s MŠ, Podzávoz 2739, 02201 Čadca.

Kontaktná osoba: Ing. Eva Gurová, riaditeľka školy,
email: riaditel@skolapodzavoz.sk, tel. č. 0915822305.
 
zs_podzávoz © 2011