Veľa testov a úloh nielen z matematiky. Príprava na Testovanie9 pre deviatakov. Otvor web na adrese:
http://www.testokazi.hol.es/testy-d---30.html
Testy pre deviatakov:
test_1    test_2    test_3    test_4    test_5    test_6    test_7    test_8    test_9
test_10    test_11    test_12    test_13    test_14    test_15


Test- opakovanie
 

zs_podzávoz © 2011