Logo školy
 

Deň voľby povolania

*05.10.2015*
kam.jpg
Dňa 6.10.2015 sa žiaci 9.A,9.B zúčastnia  DŇA VOĽBY POVOLANIA
Program:
1. vyučovacia hodina:
        - Voľba povolania - prednáška
        - orientačný intelektový test
2.vyučovacia hodina:
- záujmový test na profesijnú orientáciu
3.až 4.vyučovacia hodina:
- individuálne konzultácie so žiakmi a rodičmi

Po skončení akcie žiaci nepokračujú vo vyučovaní.

Platba stravného na október 2015  - ZMENA TERMÍNU!

*20.09.2015*
skolska_jedalen.jpg  Platba stravného na mesiac október 2015 - informácie tu.

Triedne ZRPŠ

*15.09.2015*
clock_16.jpgVážení rodičia! Pozývame Vás na triedne schôdze ZRPŠ, ktoré sa uskutočnia  22. septembra 2015 (utorok) o 16.00 hod.
Program:     1. Otvorenie
                       2. Zhodnotenie výchovno-vzdelávacich výsledkov žiakov triedy za školský rok                                                2014/2015
                       3. Oboznámenie sa so školským poriadkom platným od 02.09.2015
                       4. Aktualizácia údajov žiakov v centrálnom registri škôl
                       5. Rodičovský príspevok na školský rok 2015/2016
                       6. Rôzne, diskusia
                       7. Záver
 Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Slávnostné otvorenie nového školského roka

*02.09.2015*
zacskroka1516_nahlad.jpg Po dlhých letných prázdninách ožil celý dvor našej školy. Zaplnil sa malými prváčikmi so svojimi rodičmi a aj všetkými žiakmi a učiteľmi, ktorí prišli na slávnostné otvorenie nového školského roku 2015/2016.
Po príhovore pani riaditeľky Ing. Evy Gurovej, povedal deťom aj učiteľom pár milých a povzbudivých slov ku štartu do nového školského roku aj pán  Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca.
Všetkým prajeme úspešný školský rok!

Začiatok nového školského roka

*25.08.2015*
8-00.png Slávnostné otvorenie nového školského roka 2015/2016 sa uskutoční 2. septembra 2015 (streda) o 8.00 hod. na školskom dvore. V prípade nepriaznivého počasia v telocvični.

sipka.gifZápis žiakov do ŠKD bude 02.09.2015 (streda) v miestnosti školského klubu v 1. budove. Poplatok na mesiac september  je  7 €.

Letné prázdniny

*13.07.2015*
materska_skola.jpg  Máme za sebou ďalší úspešný školský rok, rok 2014/2015.
Ďakujeme za spoluprácu a podporu a prajeme pekné prázdniny.
Vyučovanie v školskom roku 2015/2016 sa začne 2. septembra 2015. 
 


      
Archív príspevkov

 
zs_podzávoz © 2011