Logo školy
 

Projekt Učime sa v prírode

*31.10.2014*
komprax.jpg V súčasnosti v našej škole prebieha projekt Učíme sa v prírode s podporou Európskej únie, Ministerstva školstva, Iuventy a Operačného programu VZDELÁVANIE. Projekt je zameraný na vytvorenie ... celý príspevok

Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia

*28.10.2014*
holokaust_nahlad.jpg Dňa 15. októbra 2014 si deviataci R. Chovaniaková, D. Šimašek, A. Štefánková a D. Zeman pripravili netradičnú vyučovaciu hodinu ... celý príspevok

Kampaň: "Odstráň obezitu."

*25.10.2014*
tyzden_zdravej_vyzivy_nahlad.jpg Týždeň od 13. do 17. októbra sa na našej škole niesol v znamení zdravej výživy, zdravého životného štýlu a boja proti ... celý príspevok
skd_nahlad.jpg Aktivity v školskom klube.

Exkurzia - Demänovská jaskyňa slobody a Vlkolínec

*25.10.2014*
exkurzia_nahlad.jpg Siedmaci, ôsmaci a deviataci dňa 16. októbra 2013 navštívili jednu z najkrajších jaskýň na Slovensku Demänovskú jaskyňu ... celý príspevok

Exkurzia - Nitra

*14.10.2014*
nitra_exkurzia_nahlad.jpg V kultúrnom i kresťanskom živote na terajšom Slovensku mala prvoradé miesto Nitra a to ešte pred vznikom Veľkej Moravy. Pribinov kostol je prvým historicky doloženým dokladom kresťanstva ... celý príspevok

Slávnostný snem

*14.10.2014*
slavnostny_snem_nahlad.jpg Dňa 8. októbra sa konal Slávnostný snem členov Kysuckého rozprávkového kráľovstva pri príležitosti 10. výročia jeho založenia ... celý príspevok

Šarkaniáda

*12.10.2014*
sarkaniada_2014_nahlad.jpg Dňa 8.10.2014 sme v areáli našej školy usporiadali milú akciu – šarkaniádu. Že odkiaľ prileteli šarkany? Nebudete mi veriť, ale milé ovocné šarkany vyrobili žiačky: Tatiana Mrvová, Silvia Zakopčanová, Romanka Chovaniaková pod vedením pani učiteľky PaedDr. I. Kullovej- Matiskovej  ...  celý príspevok

Šikovní patróni

*12.10.2014*
kniznica_c2_nahlad.jpg V rámci projektu Patróni žiaci prvého a deviateho ročníka spoločne tvorili krásne záložky do česko-slovenského projektu  ... celý príspevok

Prispevok do fondu ZRPŠ na školský rok 2014/2015

*02.10.2013*
zrps_september2014_nahlad.jpg  Dňa 02.10.2014 na celoškolskom ZRPŠ rodičia odsúhlasili príspevok rodičov do fondu ZRPŠ na školský rok 2014/2015.
Výška príspevku je:
 • jedno dieťa v škole: 7€
 • dve deti v škole:
  • prvé dieťa - 7€
  • druhé dieťa - 3€
 • viac ako dve deti v škole:
  • prvé dieťa - 7€
  • druhé dieťa - 3€
  • tretie a ďalšie dieťa - 2€
Príspevok je potrebné uhradiť do konca októbra 2014.

Sokoliari v škole

*01.10.2013*
sokoliari_nahlad.jpg Dńa 26. septembra 2014 sa na našej škole uskutočnilo sokoliarske vystúpenie. Sokoliari nám priniesli do školy kus živej prírody. Žiaci sa dozvedeli rôzne zaujímavosti zo života dravých vtákov.


      


Archív príspevkov

 
zs_podzávoz © 2011