Logo školy
 

Pohľad žiakov 5. ročníka do minulosti

*05.12.2017
dejepis_nahlad.jpg  „Naši predkovia mali oveľa ťažší život ako my dnes,“ takto začínali mnohí žiaci 5. ročníka prezentácie svojich projektov. ... celý príspevok

Divadielko deťom z MŠ a žiakom 1. a 2. ročníka

*05.12.2017
divadlo_pre_ms_nahlad.jpg V novembri sme s divadelníkmi našim najmenším deťom z materskej školy, prvákom a druhákom zahrali divadielko Ako sa ... celý príspevok

Technická olympiáda

*05.12.2017
tech_olympiada_2017_nahlad.jpg Dňa 30. 11. 2017 sa na SOŠ technickej v Čadci uskutočnilo okresné kolo technickej olympády. V kategórii A (8. a 9. ročník, súťaž dvojíc) sa zo 14 dvojíc na peknom 4. mieste umistnili Martin Novysedlák a Martin Špilák z 9.A. Blahoželáme.

Kam vedú drogy?

*05.12.2017
proti_drogam_nahlad.jpg V rámci Európskeho týždňa boja proti drogám sa žiaci 5.-9. ročníka zapojili do výtvarnej súťaže vyhlásenou Mestskou  políciou ... celý príspevok

Folklór na hodine

*05.12.2017
folklor_nahlad.jpg Zážitkovú hodinu s inovatívnymi metódami si na vlastnej koži vyskúšali žiaci piateho ročníka. Počas novembrového dňa sa ... celý príspevok

Sporím, sporíš, sporíme ...

*27.11.2017
fg_nahlad.jpg Alebo „babka k babce, budú kapce.“
Už naši predkovia vedeli, že ak si chcú kúpiť hodnotnejšiu vec, musia si na ňu najskôr
našetriť. Táto životná skúsenosť je aktuálna aj dnes. Stále ... celý príspevok

Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice - vyhodnotenie

*27.11.2017
skol_kniznica.jpg Naša námaha pri príprave Najzaujímavejšieho podujatia získala 1. miesto z celého Slovenska, pričom do projektu sa zapojilo celkom 243 základných a stredných škôl. 1. miesto patrí ZŠ s MŠ Podzávoz, pričom naša knižnica takto získala 500 € na nákup nových kníh pre naše deti.
Autorka projektu: PaedDr. Ivana Kullová Matisková, spoluorganizácia: Mgr. Nikola Kubíková, Mgr. Erika Sačková.
Všetky informácie - vyhodnotenie.

Na svete nie si sám

*24.11.2017*
nie_si_sam_nahlad.jpg Dňa 13.11.2017 sa v školskej knižnici konala prednáška z cyklu „Dospievam...“ spojená s prezentáciou, pre žiakov 2. - 4. ročníka ... celý príspevok

Imatrikulácia prvákov

*24.11.2017*
imatrikulacia_2017_nahlad.jpg Dňa 16.novembra 2017  boli žiaci 1. ročníka slávnostne pasovaní za riadnych žiakov a prijatí do cechu školského. Program ... celý príspevok
Foto

Prieskum spokojnosti s autobusovou dopravou

*22.11.2017*
sad_za.jpg V mesiaci november 2017 bude vykonaný prieskum, ktorý by mal zistiť dôvody, prečo obyvatelia územia, ktoré obsluhuje SAD  ... celý príspevok

Zdravie na tanieri, ale i v pohári

*22.11.2017*
zdravie_na_tanieri_nahlad.jpg Začiatkom novembra si deti spolu s rodičmi pripravili pokrmy a nápoje plné vitamínov. Všetky tieto dobroty- smoothies, mliečne ... celý príspevok

Testovanie T-5

*13.11.2017*
testovanie5_logo.jpg
       Dňa 22. novembra 2017 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka T5–2017. Začiatok testovania je o 8.00 hod. Testovaní žiaci musia byť v škole najneskôr 15 minút pred začiatkom testovania.

Riaditeľka ZŠ s MŠ, Podzávoz 2739, 02201 Čadca v súlade so školským zákonom 245/2008 Z. z. poskytuje žiakom 6. – 8. ročníka na deň  22.11.2017 (streda) RIADITEĽSKÉ VOĽNO z dôvodu testovania žiakov 5. ročníka (T5–2017) .

Žiaci 1. – 4. ročníka sa budú učiť. Taktiež sa budú učiť žiaci 9. ročníka.
Vyučovanie bude končiť po 5. vyučovacej hodine.

Podrobné informácie o testovaní nájdete na  stránke NÚCEM.

Hodina dejepisu inovatívne

*15.11.2017*
hodina_dejepisu_nahlad.jpg Inovatívnych metód je veľmi veľa, treba len skúšať, ktoré z nich použiť na dosiahnutie toho najoptimálnejšieho cieľa. Darí sa nám ... celý príspevok

Exkurzia do Kremnice

*15.11.2017*
exkurzia_kremnica_2017_nahlad.jpg Dňa 16. októbra 2016 sa nám snažili dejepisárky našej školy p. uč. Mgr. Ľ. Masnicová a p. uč. PaeDr. I. Kullová-Matisková prepojiť ... celý príspevok

Najzaujímavejšie podujatie školských knižníc

*15.11.2017*
kniznica_nahlad.jpg Dňa 23. 10. 2017 sme sa opäť zapojili do celoslovenského projektu pod názvom Najzaujímavejšie  podujatie  školských ... celý príspevok

Prváci otvorili dvere rozprávkového kráľovstva

*06.11.2017*
prvaci_otvorili_dvere_rozpravkoveho_kralovstva_nahlad.jpg Koncom októbra sa naši prváci spolu so svojou pani učiteľkou vybrali na návštevu do školskej  knižnice, aby sa oboznámili s jej ... celý príspevok

Národný program prevencie obezity

*06.11.2017*
narodny_program_nahlad.jpg V našej škole sa i tento školský rok 2017/2018 uskutočnia akcie, zamerané na boj proti obezite. Akcie sú zamerané na ... celý príspevok

Európsky deň jazykov 2017

*06.11.2017*
edj_2017_nahlad.jpg Jeden známy český básnik povedal: „Cudzí jazyk nám neposkytuje iba iné slová, ale iný svet.“Všetky školy v členských ... celý príspevok
Odkaz na vídeo z tohoto podujatia je tu.

Výchovný koncert

*30.10.2017*
koncert_25_10_2017_kolaz_nahlad.jpg 25. 10. 2017 sme zažili v Dome kultúry v Čadci to pravé rockové osvieženie na výchovno-vzdelávacom multimediálnom koncerte ... celý príspevok

Finančná gramotnosť v praxi

*30.10.2017*
fg_2017_beseda_nahlad.jpg Kreditná karta, debetná karta, istina, úrok, ...kto sa má v tých pojmoch vyznať?! Žiaci 9. A a 9. B už áno.  V utorok 17.10.2017 ... celý príspevok


Archív príspevkov

 
zs_podzávoz © 2011