Logo školy
 

Zápis do mateskej školy

*06.02.2017*
zapis_ms_nahlad.jpg

Oznam o zápise detí do materskej školy 
Termín
:
V súlade s § 3 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky  č. 308/2009 Z. z. sa prijímanie detí do materskej školy sa uskutoční v termíne 

od 15. februára 2017 do 15. marca 2017

Zákonné podmienky: 

Do materskej školy sa budú na základe žiadosti zákonných zástupcov detí prednostne prijímať deti,

1.      ktoré k 31.08. dovŕšili piaty rok veku

2.      s odloženou povinnou školskou dochádzkou

           3.      dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

Oznam o termíne a podmienkach prijímania detí do materskej školy pre školský rok 2017/2018 - celý príspevok 


Platba stravného na mesiac marec 2017

*15.02.2017*
skolska_jedalen.jpg Informácie o platbe strevného na mesiac marec 2017 sú tu

Zrak - jeden z najvzácnejších darov človeka

*30.01.2017*
beseda_nevidiaci_nahlad.jpg Dňa 26. 01. 2017 prijali pozvanie na besedu do našej školy p. Mgr. E. Kanátová spolu s p. Mgr. P. Fischerovou z Únie nevidiacich ... celý príspevok

Zápis prvákov do Kysuckej knižnice v Čadci

*09.01.2017*
zapis_prvakov_do_kk_nahlad.jpg Dňa 17. 1. Kysucká knižnica v Čadci pripravila pre našich prvákov milé podujatie. Pracovníčky knižnice – p. M. Barancová ... celý príspevok

Poďakovanie

*09.01.2017*
kniznicny_fond_nahlad.jpg Vážení rodičia a priatelia školy! Ďakujeme za Vaše finančné príspevky na podporu súťaží, projektov a aktivít s Vašimi deťmi ... celý príspevok

Veľké srdce

*09.01.2017*
charita_ziaci_nahlad.jpg O tom, že naši žiaci majú skutočne veľké  svedčí aj fakt, že sústavne podporujú ľudí, ktorí to potrebujú. Každoročne ... celý príspevok

Šaliansky Maťko

*09.01.2017*
saliansky_matko_nahlad.jpgDňa 29. 11 2016 sa v našej škole konalo školské kolo recitačnej súťaže "Šaliansky Maťko". Žiaci 2. - 7. ročníka medi sebou súťažili, ... celý príspevok

Trinásta komnata

*17.12.2016*
13komnata_nahlad.jpg V pondelok 21. novembra 2016 žiaci našej školy (8. a 9. ročník) zažili skvelý multimediálno-motivačný koncert, ktorý niesol názov... celý príspevok

Vianoce očami detí

*17.12.2016*
vianoce_ocami_deti_nahlad.jpg  Vianoce sú najkrajšími sviatkami v roku, sviatkami detí. Najväčším darom pre každého rodiča je pohľad na šťastné ... celý príspevok

V modrobielom lese 

*17.12.2016*
modrotlac_nahlad.jpg Dňa 2. decembra 2016 sa v Galérii Čadca konala vernisáž výstavy "V modrobielom lese". Na otvorenie prišli predovšetkým ... celý príspevok

Nakresli si Betlehem

*17.12.2016*
nakresli_si_betlehem_nahlad.jpg Rovnako ako i po iné roky i tento rok sme sa s našimi žiakmi zúčastnili výtvarnej súťaže Nakresli si Betlehem, ktorú ... celý príspevok

Beseda s Jenebym Mathewsom

*17.12.2016*
beseda_s_J_M_nahlad.jpg Dňa 29.11.2016 navštívil našu školu jeden úžasne inšpiratívny človek - Jeneby Otieno Mathews, ktorý pochádza z Kene. Porozprával nám príbeh svojho života o tom, ako v 15 rokoch opúšťa rodnú Afriku, ... celý príspevok

Anjelik pre radost

*17.12.2016*
anjelik_pre_radost_nahlad.jpg Pre  pohladenie sŕdc obyvateľov Domovov dôchodcov v našom meste sme so žiakmi našej školy s láskou vyrobili „Anjelikov pre ... celý príspevok

Olympiáda v anglickom jazyku

*17.12.2016*
o_anj_2016.jpg22. novembra 2016 sa uskutočnila olympiáda v anglickom jazyku. Svoje schopnosti v ovládaní cudzieho jazyka si prišlo ... celý príspevok


Kysucká diabolka

*12.12.2016*
terc.jpgDňa 09.12.2016 sa na našej škole uskutočnil druhý ročník Kysuckej diabolky.  Okrem žiakov ZŠ Podzávoz sa súťaže ... celý príspevok

Exkurzia do Bratislavy

*10.12.2016*
exkurzia_bratislava_nahlad.jpg Bratislavský hrad je jedna z najznámejších pamiatok v hlavnom meste Bratislava. Nachádza sa priamo v centre mesta. Dostať ... celý príspevok

Prváci snehuliaci

*10.12.2016*
prvaci_snehuliaci_nahlad.jpg My žiaci 1. A a 1. B triedy sme si pod vedením p. učiteliek T. Sogelovej a G. Holeščákovej na hodine výtvarnej výchovy prichystali pre Vás milé prekvapenie v podobe vianočného pozdravu.

Vianočné plávanie

*10.12.2016*
plavanie_2016_nahlad.jpg Plávanie je jedným z najobľúbenejších druhov športu. Vyvinulo sa ako dôležitá existenčná podmienka života človeka. Známe je ... celý príspevok

Expedície na Kamčatku

*10.12.2016*
tsv_beseda_nahlad.jpg Dlhoročný výborný športovec, bežec, cyklista či extrémny športovec nám porozprával nielen o tom, ako sa dostal k športu ... celý príspevok

Mikuláš 2016

*07.12.2016*
mikulas_2016_nahlad.jpg „Vitaj, vitaj, Mikuláš, čo v tom vreci pre nás máš? Celý rok sme poslúchali, aj uši si umývali...“  – týmito slovami,  básničkami ... celý príspevok

Adventné čítanie v Kysuckej knižnici

*07.12.2016*
adventne_citanie_nahlad.jpg S prvou horiacou adventnou sviečkou sa v Kysuckej knižnici v Čadci  začína čarovné obdobie. Predvianočná nálada a tajomno ... celý príspevokArchív príspevkov

 
zs_podzávoz © 2011