Logo školy
 

2percenta.jpg


Zmena webového sídla školy

*24.12.2020*
oznam3.jpg Vážení návštevníci našich webových stránok.
V súvislosti s ukončením zmluvy na projekt INFOVEK 2 medzi MŠVVaŠ SR a spoločnosťou Slovak Telekom, a.s., budú taktiež ukončené doterajšie webové služby. To znamená, že o niekoľko dní (31.12.2020) sa ukončí prístup k webovým stránkam na webovom sídle (doméne) "www.zspodzavozca.edu.sk".
Nové webové sídlo bude súčasťou portálu EduPage.org, ktorý škola používa v rámci elektronickej triednej knihy a internetovej žiackej knižky a nové informácie už budú sprístupňované na webovom sídle (doméne)  „https://zspodzavoz.edupage.org“.


Oznam rodičom

*07.12.2020*
oznam.jpg Vážení rodičia, milí žiaci!
Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení ... celý príspevok

Usmernenie

*09.11.2020*
usmernenie.jpg  
Usmernenie k opatreniam vyplývajúcim z druhého kola celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ (8. 11. 2020) - testované okresy - tu

Oznam pre rodičov žiakov materskej školy

*06.11.2020*
 materska_skola.jpg  Oznamujeme rodičom, že od 9.11.2020 (to je pondelok) bude v materskej škole v prevádzke stále iba jedna trieda.
Predpokladané spustenie prevádzky  obidvoch tried je 11.11.2020 (v stredu).

Nástup žiakov 2., 3. a 4. ročníka do školy

*30.10.2020*
nastp_2_3_4.jpg Nástup žiakov do školy od 3.11.2020
-    žiaci 2 ročníka po karanténe, žiaci 3. a 4. ročníka ... celý príspevok

    Dodatok z 2.11.2020

Oznam o nástupe detí do materskej školy

*27.10.2020*
nastp_ms.jpgDňa 03.11.2020
Podmienky nástupu:
•    Dieťa, ktoré bolo testované na COVID-19, malo negatívny výsledok testu a ukončilo karanténu. Zákonný zástupca predloží Potvrdenie o chorobe vydané lekárom. (Toto potvrdenie môže vydať lekár mailom) ... celý príspevok
   Dodatok z 2.11.2020
Upozorňujeme rodičov, že od 03.11.2020 (utorok) bude v materskej škole z karanténnych dôvodov v prevádzke len 1 trieda detí a to pre tie  deti, ktoré potvrdili svoj záujem cez telefonický kontakt s učiteľkou. O ďalšej zmene prevádzky vás budeme informovať na webovej stránke alebo sa informujte telefonicky v materskej škole na tel. čísle: 041/4334183.

Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu

*26.10.2020*
minedu.jpg 
  Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení ... celý príspevok 

Dištančné vzdelávanie v škole

*26.10.2020*
distvzdel.jpg 
        Dištančné vzdelávanie majú:
•    žiaci 2. stupňa od 26.10.2020 do odvolania,
•    žiaci 1. stupňa, ktorým bola nariadená karanténa.
                                                                                        Celý príspevok je tu.

 Nástup žiakov 2.A a 2.B do školy

*23.10.2020*
 nastp_do_skoly.jpg
 Informácie o nástupe žiakov 2.A a 2.B do školy 26.10.2020tu.

 Čo robiť, ak bola môjmu dieťaťu nariadená domáca karanténa

*23.10.2020*
det_v_karantene.jpg Vážení rodičia,
všetky dôležité a aktuálne informácie o ochorení COVID−19 a o opatreniach, ktoré Slovensko prijíma v boji proti nemu sú na stránke: https://korona.gov.sk/.
Celý príspevok je tu.

 Dištančné vzdelávanie pre žiakov 2. - 9. ročníka

*19.10.2020*
dv.jpg
Vážení rodičia, milí žiaci,
na základe odporúčania RÚVZ v Čadci prechádzajú žiaci 2. - 9. ročníka našej školy od utorka 20. októbra 2020 na dištančnú formu vzdelávania. .. celý príspevok


 Opatrenia v škole od 16.10.2020

*18.10.2020*
skol_semafor.jpg Škola prechádza od 16.10.2020 do červenej fázy nakoľko sa v škole vyskytlo viac prípadov ochorenia COVID – 19.

   Ďalšie informácie sú tu.

Informácia pre rodičov detí materskej školy

*18.10.2020*
Vzhľadom na potvrdenie výskytu ochorenia Covid_19 v materskej škole, je od 19.10.2020 (pondelok) materská škola mimo prevádzky.
Predbežný návrat detí do Materskej školy bude 2.11.2020 (pondelok). V prípade zmeny Vás budeme informovať.

 Opatrenia v škole od 12.10.2020

*11.10.2020*
  • Škola prechádza od 12.10.2020 do oranžovej fázy nakoľko sa v škole vyskytol 1 prípad potvrdenia ochorenia COVID – 19.
  • Žiaci 2. ročníka prechádzajú na dištančné vzdelávanie.
  • Ostatní žiaci sa vzdelávajú prezenčne.
 Ďalšie informácie sú tu.

 Pokyny pre zákonných zástupcov žiakov

*19.09.2020*
semafor.png Opatrenia v škole od 1.10.2020
Na základe usmernenia RÚVZ a Ministra školstva SR je nutné v základnej škole naďalej dodržiavať protiepidemiologické opatrenia - nosenie ... celý príspevok                                             
 
Archív príspevkov

 
zs_podzávoz © 2011