Školský poriadok (ŠP)  platný od 02. 09. 2015

Dodatok č.1 k ŠP   platný od 04.09.2017

Program prevencie v ZŠ s MŠ

Školský poriadok ŠKD


 
zs_podzávoz © 2011