Šaliansky Maťko 2017

*13.12.2017
saliansky_matko_nahlad.jpg Dňa 27. novembra 2017 sa v našej škole konalo školské kolo recitačnej súťaže "Šaliansky Maťko". Žiaci 4. - 7. ročníka medzi ... celý príspevok

Pohľad žiakov 5. ročníka do minulosti

*05.12.2017
dejepis_nahlad.jpg  „Naši predkovia mali oveľa ťažší život ako my dnes,“ takto začínali mnohí žiaci 5. ročníka prezentácie svojich projektov. ... celý príspevok

Divadielko deťom z MŠ a žiakom 1. a 2. ročníka

*05.12.2017
divadlo_pre_ms_nahlad.jpg V novembri sme s divadelníkmi našim najmenším deťom z materskej školy, prvákom a druhákom zahrali divadielko Ako sa ... celý príspevok

Technická olympiáda

*05.12.2017
tech_olympiada_2017_nahlad.jpg Dňa 30. 11. 2017 sa na SOŠ technickej v Čadci uskutočnilo okresné kolo technickej olympády. V kategórii A (8. a 9. ročník, súťaž dvojíc) sa zo 14 dvojíc na peknom 4. mieste umistnili Martin Novysedlák a Martin Špilák z 9.A. Blahoželáme.

Kam vedú drogy?

*05.12.2017
proti_drogam_nahlad.jpg V rámci Európskeho týždňa boja proti drogám sa žiaci 5.-9. ročníka zapojili do výtvarnej súťaže vyhlásenou Mestskou  políciou ... celý príspevok

Folklór na hodine

*05.12.2017
folklor_nahlad.jpg Zážitkovú hodinu s inovatívnymi metódami si na vlastnej koži vyskúšali žiaci piateho ročníka. Počas novembrového dňa sa ... celý príspevok

Oznam pre rodičov

*20.12.2017
christmas_ozdoby.jpg Dňa 22.12.2017 (piatok) sa bude konať na našej škole vianočná besiedka. Žiaci pôjdu domov o 10.30 hod.
Vianočné prázdniny sa začínajú v pondelok 25. decembra 2017 a končia 5. januára 2018. Školské vyučovanie sa začne v pondelok  8. januára 2018.

Materská škola bude zatvorená od 25.12.2017 do 05.01.2018.
Prevádzka v MŠ sa po vianočných prazdninách začne v pondelok 8. januára 2018.

Služby v ZŠ:
28.12.2017, 29.12.2017, 03.01.2018
riaditeľka školy, Ing. Eva Gurová – tel.č.: 0815 822 305

04.01.2018, 05.01.2018
ekonómka školy, Alena Hujová – tel.č.: 0908 653 873

Prajeme všetkým žiakom a ich rodinám krásne prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré v novom roku 2018.

Sporím, sporíš, sporíme ...

*27.11.2017
fg_nahlad.jpg Alebo „babka k babce, budú kapce.“
Už naši predkovia vedeli, že ak si chcú kúpiť hodnotnejšiu vec, musia si na ňu najskôr
našetriť. Táto životná skúsenosť je aktuálna aj dnes. Stále ... celý príspevok

Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice - vyhodnotenie

*27.11.2017
skol_kniznica.jpg Naša námaha pri príprave Najzaujímavejšieho podujatia získala 1. miesto z celého Slovenska, pričom do projektu sa zapojilo celkom 243 základných a stredných škôl. 1. miesto patrí ZŠ s MŠ Podzávoz, pričom naša knižnica takto získala 500 € na nákup nových kníh pre naše deti.
Autorka projektu: PaedDr. Ivana Kullová Matisková, spoluorganizácia: Mgr. Nikola Kubíková, Mgr. Erika Sačková.
Všetky informácie - vyhodnotenie.

Na svete nie si sám

*24.11.2017*
nie_si_sam_nahlad.jpg Dňa 13.11.2017 sa v školskej knižnici konala prednáška z cyklu „Dospievam...“ spojená s prezentáciou, pre žiakov 2. - 4. ročníka ... celý príspevok

Imatrikulácia prvákov

*24.11.2017*
imatrikulacia_2017_nahlad.jpg Dňa 16.novembra 2017  boli žiaci 1. ročníka slávnostne pasovaní za riadnych žiakov a prijatí do cechu školského. Program ... celý príspevok
Foto

Prieskum spokojnosti s autobusovou dopravou

*22.11.2017*
sad_za.jpg V mesiaci november 2017 bude vykonaný prieskum, ktorý by mal zistiť dôvody, prečo obyvatelia územia, ktoré obsluhuje SAD  ... celý príspevok

Zdravie na tanieri, ale i v pohári

*22.11.2017*
zdravie_na_tanieri_nahlad.jpg Začiatkom novembra si deti spolu s rodičmi pripravili pokrmy a nápoje plné vitamínov. Všetky tieto dobroty- smoothies, mliečne ... celý príspevok

Testovanie T-5

*13.11.2017*
testovanie5_logo.jpg
       Dňa 22. novembra 2017 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka T5–2017. Začiatok testovania je o 8.00 hod. Testovaní žiaci musia byť v škole najneskôr 15 minút pred začiatkom testovania.

Riaditeľka ZŠ s MŠ, Podzávoz 2739, 02201 Čadca v súlade so školským zákonom 245/2008 Z. z. poskytuje žiakom 6. – 8. ročníka na deň  22.11.2017 (streda) RIADITEĽSKÉ VOĽNO z dôvodu testovania žiakov 5. ročníka (T5–2017) .

Žiaci 1. – 4. ročníka sa budú učiť. Taktiež sa budú učiť žiaci 9. ročníka.
Vyučovanie bude končiť po 5. vyučovacej hodine.

Podrobné informácie o testovaní nájdete na  stránke NÚCEM.

Hodina dejepisu inovatívne

*15.11.2017*
hodina_dejepisu_nahlad.jpg Inovatívnych metód je veľmi veľa, treba len skúšať, ktoré z nich použiť na dosiahnutie toho najoptimálnejšieho cieľa. Darí sa nám ... celý príspevok

Exkurzia do Kremnice

*15.11.2017*
exkurzia_kremnica_2017_nahlad.jpg Dňa 16. októbra 2016 sa nám snažili dejepisárky našej školy p. uč. Mgr. Ľ. Masnicová a p. uč. PaeDr. I. Kullová-Matisková prepojiť ... celý príspevok

Najzaujímavejšie podujatie školských knižníc

*15.11.2017*
kniznica_nahlad.jpg Dňa 23. 10. 2017 sme sa opäť zapojili do celoslovenského projektu pod názvom Najzaujímavejšie  podujatie  školských ... celý príspevok

Prváci otvorili dvere rozprávkového kráľovstva

*06.11.2017*
prvaci_otvorili_dvere_rozpravkoveho_kralovstva_nahlad.jpg Koncom októbra sa naši prváci spolu so svojou pani učiteľkou vybrali na návštevu do školskej  knižnice, aby sa oboznámili s jej ... celý príspevok

Národný program prevencie obezity

*06.11.2017*
narodny_program_nahlad.jpg V našej škole sa i tento školský rok 2017/2018 uskutočnia akcie, zamerané na boj proti obezite. Akcie sú zamerané na ... celý príspevok

Európsky deň jazykov 2017

*06.11.2017*
edj_2017_nahlad.jpg Jeden známy český básnik povedal: „Cudzí jazyk nám neposkytuje iba iné slová, ale iný svet.“Všetky školy v členských ... celý príspevok
Odkaz na vídeo z tohoto podujatia je tu.

Výchovný koncert

*30.10.2017*
koncert_25_10_2017_kolaz_nahlad.jpg 25. 10. 2017 sme zažili v Dome kultúry v Čadci to pravé rockové osvieženie na výchovno-vzdelávacom multimediálnom koncerte ... celý príspevok

Finančná gramotnosť v praxi

*30.10.2017*
fg_2017_beseda_nahlad.jpg Kreditná karta, debetná karta, istina, úrok, ...kto sa má v tých pojmoch vyznať?! Žiaci 9. A a 9. B už áno.  V utorok 17.10.2017 ... celý príspevok

Exkurzia Kysuce

*30.10.2017*
exkurzia_kysuce_2017_nahlad.jpg Exkurzia má popri poznávacej hodnote, ktorá je podstatná,  aj výchovný význam, pretože v deťoch formuje vzťah k prírode.  Žiaci ... celý príspevok

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

*30.10.2017*
olympiada_sjl_nahlad.jpgAko je už u  nás v škole tradíciou, aj tento rok sa dňa 24.10.2017 v popoludňajších hodinách konala Olympiáda zo slovenského ... celý príspevok

Inovatívna učebná pomôcka na chémiu

*20.10.2017*
inovativna_ucebna_pomocka_na_chemiu_nahlad.jpg Po schodoch, po schodom spoznávam nielen poschodia, ale aj chemické prvky. Takúto pesničku si spievajú žiaci našej školy ... celý príspevok

Jesenné tvorenie na výtvarnej výchove

*18.10.2017*
jesenne_tvorenie_nahlad.jpg Čo je krajšie ako rozžiarené detské očká? Niekedy k tomu stačí zopár šišiek, plastelína a troška chuti do práce. Netrvalo dlho a ... celý príspevok.

Záložka do knihy 2017

*13.10.2017*
zalozka_do_knihy_2017_nahlad.jpg Záložky do knihy spájajú školy, preto sa zapájame do medzinárodného projektu, v ktorom naši žiaci urobia radosť ... celý príspevok

Kin-ball

*11.10.2017*
kin_ball_nahlad.jpg Kin-ball je športová kolektívny hra, kde spolupráca je nevyhnutnou základnou podmienkou a zmyslom celej tejto hry ... celý príspevok

Biela pastelka 2017

*11.10.2017*
biela_pastelka.jpg Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka našej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii ... celý príspevok

Pracovné vyučovanie trocha inak

*09.10.2017*
pracovne_vyucovanie_nahlad.jpg Pracovné vyučovanie má na prvom stupni ZŠ medzi ostatnými predmetmi významné postavenie. Je to špecifický predmet ... celý príspevok 

Jesenné prázniny

*27.10.2017*
jesen.png V zmysle Pedagogicko organizačných pokynov termín jesenných prázdnin je 30.10.201731.10.2017.
Začiatok vyučovania po prázdninách je vo štvrtok 2. novembra 2017.
Materská škola bude počas jesenných prázdnin zatvorená. Prevádzka v materskej škole začne vo štvrtok 2. novembra 2017.

Športom k zdraviu - beseda

*07.10.2017*
beseda_kolaz_nahlad.jpg Koncom septembra sme na našej škole privítali osemnásobnú majsterku sveta v behu do vrchu Máriu Marcibálovú. Svetoznáma ... celý príspevok

Školská knižnica 2017

*23.09.2017*
skol_kniznica_09_2017_nahlad.jpg  Naši čitatelia začali tento školský rok opäť aktívnymi činnosťami v školskej knižnici. Žiaci 3., 4. ročníka a druhého stupňa sa ... celý príspevok

Celoškolské a triedne ZRPŠ

*15.09.2017*
clock_16.jpgclock_16.jpg    Vážení rodičia,
pozývame Vás na plenárne ZRPŠ, ktoré sa uskutoční 20.09.2017 (streda)
o 16. 00 hod. Po skončení plenárnej schôdze sa uskutočnia triedne schôdze ZRPŠ. Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Začiatok nového školského roka

*28.08.2017*
8-00.png Vážení rodičia, milí žiaci! 
Slávnostné otvorenie nového školského roka 2017/2018 sa uskutoční 4. septembra 2017 (pondelok)  o 8.00 hod. na školskom dvore (v prípade nepriaznivého počasia v telocvični).
Zápis žiakov do školského klubu bude  4. septembra 2017 v 3. budove školy.
Poplatok v školskom klube za mesiac september je 10 €.


 
zs_podzávoz © 2011