Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti:


  • Výkaz k správe o hospodárení za rok 2017   ikona_pdf.png

  • Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v Základnej škole s materskou školou za školský rok 2016/2017 ikona_pdf.png

  • Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v Základnej škole s materskou školou za školský rok 2015/2016 ikona_pdf.png

  • Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v Základnej škole s materskou školou za školský rok 2014/2015 ikona_pdf.png

  • Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v Základnej škole s materskou školou za školský rok 2013/2014 ikona_pdf.png

  • Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2012/2013   ikona_pdf.png

       Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacie správy):


Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2017/2018  POZ 2015/16

Aktualizovaný školský poriadok platný od 2. septembra 2015.POZ 2015/16
Školský výchovný program v školskom klube. ikona_pdf.gif

Kolektívna zmluvana :    

 
zs_podzávoz © 2011